Breaking News

தமிழ்நாடு ஒரு புயல் மாநிலமாக உருவாகிறதா ஐந்து புயல்கள் வரிசையாக வருகிறது வாங்க பார்க்கலாம்

தமிழ்நாடு ஒரு புயல் மாநிலமாக உருவாகிறதா ஐந்து புயல்கள் வரிசையாக வருகிறது வாங்க பார்க்கலாம்
1.டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி புயல் வரலாம் "Tauktao" என்று பெயர் ........
2.டிசம்பர் 17 ஆம் த புயல்வரலாம் "Yaas" என்று பெயர் .......
3.டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி புயல் வரலாம் "Gulab"என்று பெயர் ........
4.ஜனவரி 01 ஆம் தேதி ஒரு புயல் வரலாம்"Shaheen"என்று பெயர் .......
5.ஜனவரி 8 ஆம் தேதி ஒருபுயல் வரலாம் "Jawad "என்று பெயர் .......வானிலை நிலையம்அறிவுப்பு

No comments