Breaking News

Showing posts with label சமூக அறிவியல். Show all posts
Showing posts with label சமூக அறிவியல். Show all posts

பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மெல்ல மற்றும் மிகவும் மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கான பயிற்சி கையேடு

June 29, 2020
    பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மெல்ல மற்றும் மிகவும்  மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கான பயிற்சி கையேடு . பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்...Read More

போட்டித்தேர்வுக்கு கணிதம்,சமூக அறிவியல் வினாவிடை முழுத்தொகுப்பு

March 24, 2020
போட்டித்தேர்வுக்கு கணிதம்,சமூக அறிவியல் வினாவிடை முழுத்தொகுப்பு கொரோனா பரவல் நமது வாழ்வியலை முடக்கி வைத்திருந்தாலும், போட்டித் தேர்வுகளுக்கு...Read More

10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சமூக அறிவியல் பாடத்திக்கான 2,5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

November 19, 2019
       10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சமூக அறிவியல் பாடத்திக்கான 2,5 மதிப்பெண் வினாக்கள் . பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கி...Read More

கவின் பப்ளிகேஷன் Time Voice வெளியிட்டுள்ள தொகுதி 2 சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான காலக்கோடு

November 11, 2019
              கவின் பப்ளிகேஷன் Time Voice வெளியிட்டுள்ள தொகுதி 2 சமூக அறிவியல்  பாடத்திற்கான காலக்கோடு . பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்...Read More

Time Voice வெளியிட்டுள்ள தொகுதி 2 சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள்

November 11, 2019
கவின் பப்பிளிகேஷன் Time Voice வெளியிட்டுள்ள தொகுதி 2 சமூக அறிவியல்  பாடத்திற்கான ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள் . பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்க...Read More

2019ம் ஆண்டில் இந்திய நாட்டின் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாநில, அரசியல், வரைபடங்கள்

October 31, 2019
    நமது நாட்டின் புதுபிக்கப்பட்ட வரைபடம்  நமது நாட்டில் மொத்தம்  28 மாநிலங்களும், 9 யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ளன. India States and Union Terri...Read More