Breaking News

Showing posts with label கல்வித்துறை மந்திரி. Show all posts
Showing posts with label கல்வித்துறை மந்திரி. Show all posts

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு முடிவு ஆகஸ்டு மாதம் வெளியாகும்... பள்ளி கல்வித்துறை மந்திரி சுரேஷ்குமார் பேட்டி

June 29, 2020
எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு முடிவு ஆகஸ்டு மாதம் வெளியாகும்... பள்ளி கல்வித்துறை மந்திரி சுரேஷ்குமார் பேட்டி பெங்களூரு: கர்நாடக பள்ளி கல...Read More