Breaking News

Showing posts with label தடை. Show all posts
Showing posts with label தடை. Show all posts

டிக்டாக், ஹலோ உள்ளிட்ட 59 திறன்பேசி செயலிகளை தடை செய்து இந்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

June 30, 2020
டிக்டாக், ஹலோ உள்ளிட்ட 59 திறன்பேசி செயலிகளை தடை செய்து இந்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்தியா - சீனா இடையே எல்லைப்பகுதியில் நடைபெற...Read More