Breaking News

Showing posts with label China. Show all posts
Showing posts with label China. Show all posts

இந்தியாவில் டிக் டாக்கின் இடத்தைப் பிடிக்க வரும் இன்ஸ்டாக்ராமின் ரீல்ஸ்

July 07, 2020
இந்தியாவில் டிக் டாக்கின் இடத்தைப் பிடிக்க வரும் இன்ஸ்டாக்ராமின் ரீல்ஸ் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள சீன செயலியான டிக் டாக்கின்...Read More

டிக்டாக், ஹலோ உள்ளிட்ட 59 திறன்பேசி செயலிகளை தடை செய்து இந்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

June 30, 2020
டிக்டாக், ஹலோ உள்ளிட்ட 59 திறன்பேசி செயலிகளை தடை செய்து இந்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்தியா - சீனா இடையே எல்லைப்பகுதியில் நடைபெற...Read More